Barneveld: 0342 491 028 | Nunspeet: 0341 230 580 | [email protected]

9 juni 2023

Wat betekent de invoering van de Wki voor u als ondernemer?

Wat betekent de invoering van de Wki voor u als ondernemer?

Op 1 juli 2023 wordt de Wki eindelijk (!) ingevoerd. De Wki is de Wet kwaliteit incassodienstverlening.
 
Ik schreef al eerder een artikel over de invoering van de Wki. Ik hoopte dat de zogenaamde incassocowboys door deze wet aan banden zouden kunnen worden gelegd. Dit bleek ijdele hoop te zijn.
 
Nu kunt u als ondernemer zich afvragen wat het uitmaakt of u een malafide incassobureau in de arm neemt of iemand die is aangesloten bij een advocatenkantoor (en zich daardoor aan de regels moet houden) of bij een geregistreerd incassobureau. Misschien heeft u zelfs wel het idee dat een malafide incassobureau sneller resultaat bereikt.
 
Incassocowboy

Allereerst: wat is een incassocowboy? Deze incassobureaus proberen mensen (voornamelijk consumenten) tot betaling te dwingen van kosten die helemaal niet voor hun rekening komen. Of het zijn incassobureaus die kosten aanzeggen die niet reëel zijn en ook niet gebaseerd op wettelijke regelgeving. We hebben het hier ook over incassobureaus die proberen onterechte of verjaarde vorderingen te incasseren.
 
Een incassocowboy zal proberen op welke wijze dan ook in het buitengerechtelijke traject (dat wil zeggen: het traject buiten de rechter om) voldoening van de vordering te krijgen. Hierbij gebruikt hij ontoelaatbare druk (agressieve bezoekjes aan de deur, mailtjes met zeer dreigende taal, telefoontjes waarbij hij geen tegenspraak duldt enz.) om een consument maar tot betaling te laten komen.
 
Waarom beter via een geregistreerd incassobureau?
Het grootste verschil zit het hem erin dat als u een ‘incassocowboy’ in de arm neemt, deze het zeer waarschijnlijk niet tot een procedure zal laten komen. Waarom niet? Omdat hij weet dat hij bij de rechter door zijn handelswijze een afwijzing zal krijgen. Invordering in het buitengerechtelijke traject is namelijk aan regelgeving verbonden en deze wordt door deze incassocowboys aan hun laars gelapt.
 
Daar komt bij dat u als betrouwbare ondernemer liever niet uw naam verbindt aan een malafide incassobureau.
 
Invoering Wki
Vanaf 1 juli 2023 zal de Wki worden ingevoerd. Dit houdt onder andere in dat er een register komt, waar incassobureaus die vorderingen bij consumenten incasseren zich dienen te registreren. Dit register is inzichtelijk voor consumenten, zodat u als ondernemer dit ook kunt inzien. U kunt dus in dit register zien of u te maken heeft met een geregistreerd incassobureau dat aan de regels van de Wki heeft te voldoen.
 
Een advocatenkantoor valt niet onder de werking van de Wki, maar onder de werking van de Advocatenwet. Wolleswinkel Hofman Advocaten heeft een incassoservice, WH Incasso, welke al vele jaren met succes incasseert. Het grote voordeel van een advocatenkantoor boven een (geregistreerd) incassobureau is dat er bij een advocatenkantoor indien noodzakelijk doorgepakt kan worden. Soms dienen er procedures te worden gevoerd, die enkel door een advocaat kunnen worden gedaan. Bijvoorbeeld indien het om een vordering boven de € 25.000,-- gaat, of in geval van een faillissementsaanvraag e.d. Een incassobureau heeft meestal geen advocaat in huis.
 
Heeft u openstaande vorderingen? Neem dan gerust contact op met ons kantoor en wij bekijken samen de mogelijkheden.


Dit artikel is in mei 2023 ook gepubliceerd in Vallei Business.

Wat betekent de invoering van de Wki voor u als ondernemer?

Mw. C. (Corian) Oudshoorn LLB
incassojurist


Stuur een mail 0342 491 028