Barneveld: 0342 491 028 | Nunspeet: 0341 230 580 | [email protected]

19 juni 2019

Vanaf welk moment zijn de BGK verschuldigd (bedrijf)?

Vanaf welk moment zijn de BGK verschuldigd (bedrijf)?

In mijn eerdere blog Vanaf welk moment zijn de buitengerechtelijke incassokosten door een consument verschuldigd? heb ik al besproken vanaf welk moment een consument de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is. In deze blog ga ik in op het moment dat een bedrijf de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is. 

Bij een bedrijf is na het verstrijken van een betalingstermijn reeds een minimumbedrag aan kosten verschuldigd van € 40,--. Om hogere kosten te kunnen vorderen is van belang dat er verzuim is ingetreden. Om dit te realiseren verdient het aanbeveling om in uw facturen standaard een fatale betalingstermijn op te nemen. Een zin als ‘Graag zien wij uw betaling binnen 14 dagen tegemoet’ is hiervoor onvoldoende. Het moet duidelijk zijn dat het gaat om een fatale termijn: ‘De factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan.’ 

Indien er geen fatale betalingstermijn is opgenomen in uw factuur, dient eerst een ingebrekestelling te worden verzonden. Een voorbeeld dat aan de eisen voldoet, kunt u hier downloaden: https://wolleswinkelincasso.nl/dienstverlening/bedrijf-organisatie. Als er een fatale betalingstermijn is verstreken, treedt verzuim in en kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Indien er bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, geldt dat kan worden aangesloten bij de wettelijke staffel. Voor het berekenen van de buitengerechtelijke incassokosten conform de wettelijke staffel stellen wij een rekentool ter beschikking: https://wolleswinkelincasso.nl/dienstverlening/bedrijf-organisatie.

Als de werkelijke kosten aantoonbaar hoger zijn en het redelijk is geweest om deze kosten te maken is er grondslag voor vergoeding van deze hogere kosten. Er kan dan dus worden afgeweken van de wettelijke staffel. Ook de interne kosten komen in aanmerking voor vergoeding. In dat verband is het raadzaam een urenregistratie bij te houden van de werkzaamheden die door u zelf ten behoeve van de invordering zijn verricht.

Vanaf welk moment zijn de BGK verschuldigd (bedrijf)?

Mw. C. (Corian) Oudshoorn
incassomedewerker


Stuur een mail 0342 491 028