Barneveld: 0342 491 028 | Nunspeet: 0341 230 580 | [email protected]

5 januari 2022

Toeslagenaffaire: hoe werkt de pauzeknop?

Toeslagenaffaire: hoe werkt de pauzeknop?

We kennen allemaal wel iemand die gedupeerde is van de kinderopvangtoeslagaffaire of we zijn zelf een gedupeerde. Ook in de gemeente Barneveld wonen namelijk rond de 30 gedupeerde gezinnen van de kinderopvangtoeslagaffaire. In december 2020 heeft het kabinet besloten dat gedupeerde ouders zo snel mogelijk € 30.000 krijgen (de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag). 

Vervolgens is er een pauzeknop (ook wel moratorium genoemd) voor schulden ingesteld. Dit houdt in dat schuldeisers geen beslag kunnen leggen op deze tegemoetkoming van € 30.000 bij gedupeerde ouders en hun toeslag(en)partner. Gedupeerde ouders hoeven zich dus het jaar na de uitkering van het bedrag van € 30.000 geen zorgen te maken dat er beslag wordt gelegd door hun schuldeisers. Dus heeft u op 10 augustus 2021 de uitkering ontvangen, dan geldt dit tot 10 augustus 2022. Bij alle deurwaarders is een lijst neergelegd wie deze gedupeerde ouders zijn en op wie deze pauzeknop betrekking heeft. De Belastingdienst wil in dit jaar proberen zoveel mogelijk de schulden van de gedupeerde ouders op te lossen en af te betalen.

Hierbij is voor de gedupeerde ouder van belang dat de ‘normale’ maandelijkse betalingen (bijvoorbeeld voor energie, water, zorgkosten, hypotheek e.d.) niet onder de pauzeknop vallen. Ook schulden die gemaakt zijn na de ontvangst van de € 30.000 vallen niet onder de pauzeknop. Dit is iets om goed rekening mee te houden.

Om de (private) schuldeisers op de hoogte te brengen van de pauzeknop, kunnen gedupeerde ouders de code die zij hebben gekregen van de Belastingdienst doorgeven aan hun schuldeisers. Deze code krijgen de gedupeerde ouders nadat zij het bedrag van € 30.000 hebben gekregen.

Schuldeisers mogen dan dus geen beslag leggen op de bankrekening, het inkomen en dergelijke van de gedupeerde ouder en haar/zijn toeslag(en)partner. Ook als er al beslag lag mogen de schuldeisers dit beslag niet uitvoeren. Wat mogen schuldeisers wel doen? Zij mogen wel de gedupeerde ouders aanmanen in de periode van de pauzeknop. Ook mogen zij naar de rechter stappen met een dagvaarding. Met het vonnis wat uit deze dagvaardingsprocedure zal worden gehaald kan binnen de periode van de pauzeknop geen beslag worden gelegd bij de gedupeerde ouders en hun toeslag(en)partner, maar met dit vonnis kan de vordering wel worden veiliggesteld.

De schulden zullen namelijk vroeg of laat betaald moeten worden. Als de schuldeiser een vonnis heeft gehaald kan deze wachten met de executie van dit vonnis tot na de pauzeknop. Dan zijn er voor de deurwaarder geen belemmeringen meer om alsnog beslag te leggen bij de schuldenaar, dus ook bij de gedupeerde ouder of hun eventuele toeslag(en)partner.

In de dagelijkse praktijk merk ik dat er nogal wat onduidelijkheid is over de pauzeknop, zowel bij schuldeisers, maar zeker ook bij gedupeerde ouders. Gedupeerde ouders denken al snel dat zij door de pauzeknop gevrijwaard zijn van hun schulden en na het verloop van het pauzejaar schuldenvrij door het leven gaan. Dat kan zo zijn als de Belastingdienst in de periode van het jaar de schulden weet op te lossen, maar in het geval dit niet zo is kan het nogal hard aankomen als na het verlopen jaar de schuldeisers dan weer op de stoep staan.


Dit artikel is op 29 december 2021 ook gepubliceerd in de Barneveldse Krant (column Recht om de Hoek)

Toeslagenaffaire: hoe werkt de pauzeknop?

Mw. C. (Corian) Oudshoorn LLB
incassojurist


Stuur een mail 0342 491 028