Barneveld: 0342 491 028 | Nunspeet: 0341 230 580 | [email protected]

18 juni 2021

Ja, maar ik ben verhuisd!

Ja, maar ik ben verhuisd!

Dit is één van de meest voorkomende excuses die een incassomedewerker te horen krijgt. Het is echter een misverstand dat hierom niet betaald hoeft te worden. Er zijn wel meer misverstanden. Hieronder worden een aantal excuses aangestipt.

 

Excuus 1: Ja, maar ik ben verhuisd!

Als de klant verhuist en hij/zij heeft nog openstaande rekeningen, dient de klant zijn/haar schuldeiser over de verhuizing te informeren. Doet de klant dit niet, dan kunnen de kosten maar zo heel hard oplopen. Wordt er namelijk niet betaald, dan kan er een incassobureau ingeschakeld worden. Deze gaat uit van het adres dat de schuldenaar zelf heeft doorgegeven en naar dat adres worden de brieven dus ook verstuurd.

Tegenwoordig verloopt ook veel correspondentie per e-mail, dus meestal is er dan nog ‘geen man overboord’. Op het moment dat er echter geen e-mailadres bekend is bij de schuldeiser, komt de schuldenaar er pas achter dat deze nog een openstaande vordering heeft als er al diverse kosten in rekening zijn gebracht. Eerst op het moment dat de dagvaarding zal worden uitgebracht, zal de deurwaarder het adres in de Basisregistratie Personen checken. Blijkt hieruit dat de schuldenaar is verhuisd, maar hij heeft dit niet doorgegeven aan de schuldeiser, dan komen de kosten van de deurwaarder ook nog eens voor rekening van de schuldeiser.

Kortom, het is dus verstandig om een verhuizing goed en tijdig door te geven, ook aan eventuele schuldeisers!

 

Excuus 2: Ik weiger gewoon de aangetekende post

Dit maakt voor de openstaande vordering weinig uit. De incassobrieven worden per aangetekende post, maar ook per gewone post (lees ook: per aangetekende e-mail en per gewone e-mail) verzonden. Dit wordt gedaan om zeker te weten dat het bericht de schuldenaar bereikt. Wordt de aangetekende post niet geopend of geweigerd? Dit is, om het maar even cru te benoemen: het probleem van de schuldenaar. De incassomedewerker heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van het bericht bij deze schuldenaar bekend is. Het risico van het weigeren van aangetekende post (of het niet ophalen of openen) ligt daarmee geheel bij de schuldenaar.

 

Excuus 3: Ja, maar ik heb de spullen helemaal niet ontvangen/de spullen waren kapot/de factuur is te hoog

Dit kan natuurlijk waar zijn, maar het is wel ongeloofwaardig als dit pas wordt gemeld nadat het incassotraject is opgestart. Als de schuldenaar niet al eerder bij de schuldeiser heeft aangegeven dat er iets niet klopte met zijn bestelling of de factuur, zal dit verweer dan ook door een incassomedewerker aan de kant worden geschoven. Een klant heeft namelijk wel de plicht om meteen te reclameren en niet te wachten totdat de schuldeiser kosten heeft moeten maken om tot inning van de factuur over te gaan.

 

Wat kan de schuldenaar beter doen?

Beter is het om geen excuses te verzinnen voor de openstaande factuur en contact op te nemen met de schuldeiser. Vaak zal een schuldeiser openstaan voor het treffen van een betalingsregeling. Ook als het al zover gekomen is dat het incassotraject is gestart, zal de schuldeiser 99 van de 100 keer nog steeds liever een oplossing willen zonder dat de rechter eraan te pas moet komen.


Dit artikel is ook geplaatst op 16 juni 2021 in de Barneveldse Krant.

Ja, maar ik ben verhuisd!

Mw. C. (Corian) Oudshoorn
incassomedewerker


Stuur een mail 0342 491 028