Barneveld: 0342 491 028 | Nunspeet: 0341 230 580 | [email protected]

Eenmalige incasso

Eenmalige incasso
Eenmalige incasso

Openstaande facturen?

De kosten van een eenmalige incasso zijn € 40,- exclusief btw. Wordt dit bedrag onverhoopt niet bij de wederpartij verhaald dan wordt dit bij u in rekening gebracht. Wordt meer dan € 40,- aan incassokosten geïncasseerd dan komt dit toe aan WH Incasso.

De incassokosten van WH Incasso worden volgens onderstaand wettelijk tarief bij de wederpartij verhaald.

Hoofdsom tot en metToepasselijk percentageMaximum
€ 2.500,- 15% over de hoofdsom € 375,- (min. € 40,-)
€ 5.000 € 375,- + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,-) € 625,-
€ 10.000,- € 625,- + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,-) € 875,-
€ 200.000,- € 875,- + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,-) € 2.775,-
Boven de € 200.000,- € 2.775,- + 0,5% over (hoofdsom minus €200.000,-) € 6.775,-

Procedure

Als betaling in het buitengerechtelijk traject uitblijft ontvangt u kosteloos een helder advies over de kansen en kosten van een procedure. Kiest u er voor een procedure te starten, dan gelden de volgende tarieven.

Komt het tot een dagvaardingsprocedure zonder tegenspraak dan betaalt u het vaste bedrag van € 350,- (excl. btw).

Bij een procedure op tegenspraak geldt het actuele basisuurtarief. 

Bij een procedure dient u daarnaast rekening te houden met de kosten van de deurwaarder (www.kbvg.nl) en de griffiekosten (www.rechtspraak.nl). Deze komen in geval van een proceskostenveroordeling voor rekening van de wederpartij.