Barneveld: 0342 491 028 | Nunspeet: 0341 230 580 | [email protected]

Abonnement

Abonnement
Abonnement

Vaste incassopartner

U kunt bij ons een ‘no win, no fee' abonnement afsluiten voor € 250,- exclusief btw. per jaar. ‘No fee’ betekent: als u voor een procedure de incasso stopzet, betaalt u verder niets. U kunt onder dit abonnement gebruik maken van onze incassowerkzaamheden tot een maximum van 10 buitengerechtelijke incasso’s per jaar.

De incassokosten worden volgens onderstaand wettelijk tarief bij de wederpartij verhaald en komen toe aan WH Incasso.

Hoofdsom tot en metToepasselijk percentageMaximum
€ 2.500,- 15% over de hoofdsom € 375,- (min. € 40,-)
€ 5.000 € 375,- + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,-) € 625,-
€ 10.000,- € 625,- + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,-) € 875,-
€ 200.000,- € 875,- + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,-) € 2.775,-
Boven de € 200.000,- € 2.775,- + 0,5% over (hoofdsom minus €200.000,-) € 6.775,-

Procedure

Als betaling in het buitengerechtelijk traject uitblijft ontvangt u kosteloos een helder advies over de kansen en kosten van een gerechtelijke procedure. Kiest u er voor een procedure te starten, dan gelden onder het abonnement de volgende lagere tarieven.

Komt het tot een procedure zonder tegenspraak dan betaalt u als abonnee het verlaagde vaste tarief van € 250,- exclusief btw per zaak.

Leidt de incasso tot een procedure op tegenspraak dan krijgt u met een abonnement 10% korting op het actuele basisuurtarief. 

Bij een procedure dient u daarnaast rekening te houden met de kosten van de deurwaarder (www.kbvg.nl) en de griffiekosten (www.rechtspraak.nl). Deze komen in geval van een proceskostenveroordeling voor rekening van de wederpartij.